مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار در پیامی نهم دی ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را گرامی داشتند.