دکتر میلاد جعفرپور عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه برتر استان در محور “داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی و فناوری در حوزه علوم انسانی” در اختتامیه مرحله استانی جشنواره علمی شهید چمران شد.

 گفتنی است آیین پایانی مرحله استانی جشنواره علمی شهید چمران (بسیج اساتید) به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور دکتر مهدی نژاد نوری مشاور علمی وزیر دفاع و دکتر بذرافشان رئیس سازمان بسیج اساتید استان برگزار شد.

 تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب، شناسایی، توانمندسازی هدفمند و شکوفاسازی استعدادهای مختلف علمی به منظور تربیت کادر تراز انقلاب و هم افزا و همگرا نمودن ظرفیت های علمی، تخصصی ملی و حاکمیتی جهت تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان از جمله اهداف برگزاری جشنواره علمی شهید چمران است.