پنجمین اجلاس ملی کرسی های نقد، نظریه پردازی و مناظره و اجلاس ملی سرآمدان آموزشی که در ۱۱ تیر ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید، آیین اعطای گواهی کامیابی،به نظریه پردازان موفق و تجلیل از سرآمدان آموزشی با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری، عبدالحسین خسروپناه دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله رشاد رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

در این مراسم ۱۴ سرآمد کرسی‌های نظریه پردازی و نقد و مناظره معرفی شدند که خانم دکتر خاتمی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و مدیر امور بانوان کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار، نیز به عنوان یکی از نوآوران موفق در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت.