به مناسبت فرار رسیدن روز ملی عفاف و حجاب و به دعوت معاون مدیرکل و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار در جمع فرهنگیان شهرستان سبزوار به ایراد سخنرانی پرداختند. به گزارش روابط عمومی کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار، دکتر کوشکی با گرامیداشت بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب، این روز را یادآور حمله دژخیمان رضاخان به مردم معترض به کشف حجاب را درمسجد گوهرشاد عنوان کردند که می توان از این واقعه به بزرگی یاد کرد. مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار در ادامه با بیان موضوعی تحت عنوان تاثیر مهارت های زندگی در ارتقا سطح عفاف و حجاب بانوان و چگونگی افزایش عفاف و حجاب با افزایش این مهارت ها ادامه دادند: معلمین می توانند با ایجاد سوال برای دانش آموزان انگیزه آنان برای افزایش پژوهش درباره عفاف و حجاب را گسترش دهند تا جامعه از تفکر متعالی و سد محکم حجاب اغنا شود. گفتنی است در ادامه این جلسه خانم دکتر خاتمی مدیر امور بانوان کانون بسیج اساتید شهرستان نیز درباره مبانی علمی حجاب به ایراد سخنرانی پرداختند.