در شامگاه روز ملی حجاب و عفاف، مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار با حضور در اجتماع اقشار مختلف مردم شهرستان سبزوار، پیرامون نقش حجاب و عفاف در تحکیم خانواده به ایراد سخنرانی پرداختند. دکتر کوشکی با اشاره به مفهوم والا و ارزشمند حجاب و تاکیدات مکرر قرآن کریم در این خصوص، حجاب را از ارکان مهم مصونیت و حفظ ارزش زنان جامعه اسلامی دانستند. دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه دشمنان درصدد رخنه به دژ محکم حجاب و عفاف هستند گفتند: دشمن امروز می‌داند در جنگ نظامی توانایی مقابله و رویارویی با ما را ندارد لیکن بنیان خانواده را هدف قرار داده است و باید تببین در جهت اهداف دشمن بیش از پیش صورت گیرد.