پنجمین دوره دانش‌افزایی استادان دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام با سخنرانی مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار آغاز شد. دکتر کوشکی در روز اول این دوره با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد(ع) در بحث متقاعد سازی مخاطب و اقناع فرد یا گروه مقابل که در تقویت مخاطب پذیری استادان تاثیرگذاری بالایی دارد به بیان سخنرانی پرداختند. ایشان با اشاره به اینکه یک استاد در آموزش و پژوهش لازم است اصول و قوانینی را پی ریزی و پیگیری کند تا به هدف مطلوب برسد افزوند: اولین نکته در این میان توجه به پارامترهای ارتباطی است. دکتر کوشکی در ادامه با بیان اینکه شناخت مخاطب اولویت اصلی یک استاد است ادامه دادند: یک استاد تمام عیار نوع ارتباط را طرح ریزی می کند، هدف ارتباط را مشخص می کند و علاوه بر اموزش و پزوهش رسالت فرهنگی و دینی و انقلابی خود را نیز در کلاس به مخاطب به نحو مطلوبی ارایه می دهد. مسئول بسیج اساتید شهرستان سبزوار در جمع اساتید دانشگاه امام‌رضا (ع)،استفاده مطلوب و مثمر ثمر رسانه های ارتباطی، شیوه ارتباط مستقیم یا رو در رو و مشترکات فیمابین را ابزارهای مهم در شکل دهی ارتباط قوی برای یک استاد عنوان کردند.