در این نشست دانشگاهیان در فضای آزاد به بیان نقطه نظرات و دیدگاه ها و پرسش های خود در خصوص مسائل منطقه و غزه پرداختند.
در انتهای این جلسه از زحمات دکتر علی محمد طزری مسئول سابق بسیج کارکنان دانشگاه تقدیر و آقای محسن معصومی به عنوان مسئول جدید بسیج کارکنان دانشگاه معارفه شد.