Grad Guidebook

به نام خداوند جان و خرد           کزین برتر اندیشه برنگذرد

 دانشجوي گرامی:

 ورود شما را به دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری خوش آمد میگوییم و آرزو میکنیم این دوره را با موفقیت کامل توأم با سلامتی و نشاط بگذرانید.

دفترچه حاضر به منظور آشنایی شما با اعضاي هیات علمی گرایش، دروس ارایه شده توسط ایشان و همچنین قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی مصوب کمیته تحصیلات تمکیلی دانشکده و دانشگاه تهیه شده است. در عین حال توصیه میشود که آیین نامه دوره کارشناسی ارشد را با مراجعه به لینک زیر جهت آگاهی از قوانین و مقررات مصوب دانشگاه مطالعه نمایید.

 (http://www.hsu.ac.ir/amozesh/wp-content/uploads/sites/12/2017/12/arshad.pdf)

اميد است مطالعه اين راهنما كه البته به هيچ روي جايگزين آيين نامه هاي بالادستي دانشگاه نبوده و صرفا در برگيرنده نكات مهم و برخي الحاقات مصوب دانشكده است موجب ايجاد نظم بيشتر و تسهيل امور شده و از اين رهگذر باعث ارتقاء كيفي دوره هاي تحصيلات تكميلي شود.

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه حکیم سبزواری

Grad Guidebook