قدرت

گروه مهندسی – برق قدرت دانشگاه حکیم سبزواری یکی از پیشتازان پژوهش و آموزش در سطح بین‌المللی است. در این گروه مهندسان در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جهت فعالیت در صنعت برق و انرژی الکتریکی از تولید، انتقال تا مصرف آموزش داده می‌شوند. بعضی از فعالیت‌های پژوهشی جاری این گروه به شرح زیر است:

 • اتوماسیون پست های فشارقوی و شبکه توزیع
 • الکترونیک قدرت
 • انرژی های تجدیدپذیر
 • برنامه ریزی و بهره برداری شبکه های قدرت
 • پایداری و دینامیک شبکه های قدرت
 • تبدیل انرژی خورشیدی و بادی
 • حفاظت پیشرفته سیستم قدرت
 • خودروی برقی
 • درایو ماشین های الکتریکی و عیب یابی آنها
 • سیستم های انتقال قدرت انعطاف پذیر
 • شبکه های هوشمند و ریزشبکه
 • طراحی و بهینه سازی ماشین های الکتریکی
 • عایق های الکتریکی
 • فناوری قطع جریان های بالا
 • قابلیت اطمینان و امنیت شبکه های قدرت
 • مدل سخت افزاری سیستم قدرت
 • ماشین های الکتریکی خطی
 • مبدل های چندسطحی
 • مهندسی توان پالسی
 • مهندسی فشارقوی
 • پایش، حفاظت و کنترل گسترده سیستم قدرت
 • تحلیل حوادث شبکه برق

 اعضای هیأت علمی: