آزمایشگاه تله متری

آزمایشگاه تله متری

 


تله متری یا اندازه ­گیری از راه دور، به اختصار به فرآیند خودکار مخابره داده­ ها گفته می­شود که این داده ­ها بوسیله اندازه ­گیری یک پارامتر محیطی واقع در نقطه ­ی مکانی دیگر با هدف مانیتورینگ بدست آمده ­اند. اندازه ­گیری پارامترها به کمک یک حسگر انجام گیرد. مخابره داده ­ها نیز می ­تواند روی یک بستر مخابراتی عمدتا بی­سیم با استفاده از امواج رادیویی، اولتراسونیک و یا مادون قرمز تحقق ­پذیرد. همچنین مخابره داده می­تواند بصورت سیمی پیاده­ سازی شود مانند مخابره داده مبتنی بر شبکه تلفن، شبکه ­های­ کامپیوتری، مخابرات نوری و یا خطوط برق فشار قوی. سیستم ­های اندازه­ گیری از راه دور مدرن معمولا مبتنی بر شبکه تلفن همراه و اینترنت می ­باشند. باید توجه داشت از شبکه اندازه­ گیری از راه دور می ­توان علاوه بر اهداف مانیتورینگ برای کنترل از دور (Telecontrol) نیز استفاده کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در دنیای امروز، تحقیقات زیادی در این زمینه انجام می ­گیرد و نیازمندی­ های زیادی در این زمینه در صنعت کشور وجود دارد. امید است با راه اندازی این گروه پژوهشی و با محور قرار دادن پروژه ­های کاربردی، بتوان در راستای رسیدن به دانشگاه نسل سوم و کارآفرین حرکت کرد.


 

آزمایشگاه تله متری
سرپرست آزمایشگاه: دکتر مرتضی رضائی
همکاران فعال در این آزمایشگاه:

 1. دکتر رحیم ایلدرآبادی
 2. دکتر مجید بقایی نژاد
 3. دکتر محمدابراهیم حاجی آبادی
 4. دکتر مرتضی رضائی
 5. دکتر مهدی صمدی بی نیازی
 6. مهندس سعید سعیدی امین آبادی

دانشجویان فعال در این آزمایشگاه:

 1. مجتبی وحدت پرست
 2. محمد رجبی
 3. بهروز عظیمی
 4. مهدی خضری
 5. حمید خسروی
 6. رسول واعظی کاخکی
 7. حسن کشاورز
  ليست پروژه هاي تحقيقاتي در حال اجرا و يا خاتمه يافته:

 1. طراحی و پیاده سازی اتوماسیون صنعتی تحت شبکه بی سیم
 2. طراحی و ساخت سنسورهای مایکروویوی
مقاله های چاپ شده:

 1. M Baghaeenejad, Monitoring Of The LANDSLIDE Phenomenon Using Wireless Sensor Networks, Majlesi Journal of Telecommunication Devices, 2015
 2. Baghaeenejad, Using a phase difference detection technique for monitoring the structural health of bridge piers, Structural Control and Health Monitoring, 2016
 3. Baghaeenejad, A New Inexpensive System for SHM of Bridge Decks Using Wireless Sensor Networks Based On Measurements of Temperature and Humidity, International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology, 2015
 4. Baghaeenejad, Remote Detection of Earthquake Induced Damage on Bridge Piers Using WSN Based on Dual Receiver and Phase Difference Measurement Technique, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 2014
 5. Rezaee and M.Joodaki, “Two-Dimensional Displacement Sensor Based on CPW Line Loaded by Defected Ground Structure with Two Separated Transmission Zeroes,” Sensors Journal, IEEE, vol. 17, issue 4, pp. 994-999, Feb. 2017
 6. Joodaki and M. Rezaee, “Coplanar Waveguide (CPW) Loaded With an Electromagnetic Bandgap (EBG) Structure: Modeling and Application to Displacement Sensor,” Sensors Journal, IEEE, vol. 16, no. 9, pp. 3034-3040, 2016