شرکت توانیر در نظر دارد از میان فارغ التحصیلان بومی از دانشگاه های برتر در رشته های شغلی به شرح فایل پیوست بعد از برگزاری مصاحبه و اخذ تعهد اشتغال 10ساله ، اقدام به جذب نیرو نماید.
برای اطلاعات بیشتر به سایت https://nokhbegan.tvedc.ir/ مراجعه کنید.
شرايط احراز مدارک تحصيلي
شرايط بومي
رتبه بندي دانشگاه
شرايط احراز بومي بودن داوطلبين