پروژه های کارشناسی

آیین نامه اخذ پروژه کارشناسی

نحوه نگارش گزارش پروژه کارشناسی

فرم ثبت نمره پروژه کارشناسی

فرمت پوستر 

 

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه کارشناسی را در نیمسال دوم 98-97 اخذ نموده اند، آخرین فرصت دفاع از پایان نامه کارشناسی 9 تیرماه  98 بصورت شرکت در نمایشگاه پروژه های کارشناسی  می باشد.

 

قابل توجه دانشجویان عزیزی که قصد اخذ واحد پروژه را در نیمسال اول 99-98 دارند :

  • جهت قرارگیری نام شما در لیست پروژه ها می­بایست با استاد مورد نظر خود در مورد پروژه کارشناسی بصورت حضوری هماهنگی نمایید. سپس نام و نام خانوادگی خود به همراه شماره دانشجویی، عنوان پروژه و شماره تماس را برای استاد محترم ایمیل نمایید.

  • در صورتی که پس از گذشت دو روز از ارسال ایمیل به استاد محترم، نام شما در لیست زیر قرار نگرفته باشد، موضوع را با استاد محترم در میان بگذارید.