پروژه های کارشناسی

نحوه اخذ، ارائه و امتیازدهی پروژه های کارشناسی

فرمت پیشنهادی نگارش پروژه کارشناسی

فرمت پوستر 

 

آیین-نامه پروژه کارشناسی

دانشجویان متقاضی اخذ و یا ارائه پروژه کارشناسی در نیمسال دوم 1401-1402، حداکثر تا 30 آبان سال آینده فرصت ثبت نمره را دارند. بنابراین برای محاسبه نمره از 20 باید در نمایشگاه پروژه های کارشناسی که قبل از این تاریخ برگزار می شود، شرکت کنند.

 

قابل توجه دانشجویان عزیزی که قصد اخذ واحد پروژه را در نیمسال دوم1401-1402 دارند :

  • جهت قرارگیری نام شما در لیست پروژه ها می­بایست با استاد مورد نظر خود در مورد پروژه کارشناسی بصورت حضوری هماهنگی نمایید. سپس نام و نام خانوادگی خود به همراه شماره دانشجویی، عنوان پروژه و شماره تماس را برای استاد محترم ایمیل نمایید.

  • در صورتی که پس از گذشت دو روز از ارسال ایمیل به استاد محترم، نام شما در لیست زیر قرار نگرفته باشد، موضوع را با استاد محترم در میان بگذارید.

 

 

One thought on “پروژه های کارشناسی

  1. بازتاب: دشت مرکزی

Comments are closed.