چارت درسی رشته مهندسی برق


 • چارت درسی، مهندسی برق، (ورودی های 1393 تا 1399)
 • سرفصل کارشناسی برق مصوب 13-10-1399 وزارت عتف (ورودی 1393 تا 1399)

 • چارت درسی، مهندسی برق، (ورودی های 1400 و مابعد)
 • سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق ورودی های 1400 و مابعد بخش 1
 • سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق ورودی های 1400 و مابعد بخش2
 • سرفصل دروس کارشناسی مهندسی برق ورودی های 1400 و مابعد بخش3

 • دروس معارف و عمومی

 • لازم به ذکر است چارت درسی ورودی های 1401 و مابعد مطابق چارت درسی 1400 است با این تفاوت که دانشجویان 1401 و مابعد باید دو واحد مازاد بر آنچه در چارت 1400آمده است از بین دروس مهارتی زیر بگذرانند (مجموعا 144):
  مانند: آشنایی با دفاع مقدس، مهارت های زندگی دانشجویی، شناخت محیط زیست، آشنایی با کلیات حقوق شهروندی، مدیریت بحران و استاندارد سازی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران_تاریخ ایران

  اخذ درس کارآفرینی برای تمام ورودی ها در طول تحصیل(دوره کارشناسی) الزامی ست.
  مجموع واحدها ورودی 1393 تا 1399 برابر 144 واحد ، مجموع واحدها ورودی 1400 برابر 142 واحد و مجموع واحدها ورودی 1401و ما بعد برابر 144 واحد می باشد.