تماس با ما

مدیر گروه مهندسی برق

نام و نام خانوادگی عنوان شماره تماس

           حوزه ریاست و پرسنل اداری


دکتر رحیم ایلدرآبادی دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

44012820
زهره صدقی مسئول دفتر ریاست دانشکده 44012821
(فکس 44012823)
مهندس فاطمه دولت آبادی رئیس اداره آموزش 44012845
هاجر خداشناس کارشناس ازمایشگاه 44012843
رضا حجازی کارشناس کارگاه کامپیوتر 44012846
رضا فخریه کارشناس مسئول کارگاه ها و سوله ها 44012846

گروه مهندسی برق


دکتر مرتضی رضائی دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – مدارهای مجتمع

 

44012834
دکتر مجید بقایی نژاد دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق –
مدار های مجتمع
44012822
دکتر حمید رضا توکلی استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق –
مدار های مجتمع
44012827
دکتر محمد هادی شاهرخ آبادی دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق –
نانو افزاره های نیمه هادی
44012826
دکتر مصطفی قربانزاده استادیار وعضو هیات علمی گروه مهندسی برق -نانو افزاره های نیمه هادی

44012966
دکتر رضا روشن فکر استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 44012831
دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق –
سیستم های قدرت
44012828
دکتر مهدی  صمدی بی نیازی دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق –
سیستم های قدرت
44012829
دکتر حسین شریف زاده استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق –
سیستم های قدرت
44012967
دکتر محسن احمدنیا استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی برق –
سیستم های قدرت
44012830
مهندس هاجر خداشناس مربی آزمایشگاه-

کارشناس گروه مهندسی برق

44012843

گروه مهندسی پزشکی


دکتر جواد حدادنیا استادتمام و عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی 44012825
دکتر سمانه سادات سجادی استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012848

گروه مهندسی کامپیوتر


دکتر مینا ملک زاده دانشیار وعضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

44012833
دکتر مینا مسعودی فر استادیار وعضو هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر 44012839
دکتر سمیه ثباتی مقدم

 

دکتر پیمان نعمت اللهی

استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

 

استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

44012968

 

 

مهندس زهره فصیح فر

 

مربی و عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر 44012832
مهندس رضا حجازی مربی و کارشناس کامپیوتر 44012846

گروه مهندسی مکاترونیک


دکتر علی کرمی ملائی دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک

 

44012847
مهندس سعید سعیدی امین آبادی مربی و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک
مهندس عباس نصرآبادی مربی و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکاترونیک 44012837

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + = 11