تعمیر و نگهداری تأسیسات و ساختمان ها

مدیریت تعمیر و نگهداری دانشگاه از مدیریت های جدید دانشگاه می باشد که با توجه به گستردگی فضاهای موجود ساختمانها و تأسیسات و نیاز به راهبری متمرکز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ از اداره تعمیر و نگهداری به مدیریت ارتقاء و به عنوان مدیریت تعمیر و نگهداری در زیر مجموعه معاونت اداری و مالی شروع بکار نموده است. بطور کلی وظایف این مدیریت را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها – خیابانها – محوطه ها – تأسیسات گرمایی – سرمایی – مکانیکی – الکتریکی – آب شرب – فاضلاب و ساختمانها و ابنیه وابسته به دانشگاه را شامل می شود که در طول سال بایستی نظارت و راهبری برای امور را به انجام رساند. فضای تحت پوشش را در ۳ بخش و به شرح زیر می توان خلاصه نمود:
[table width =”100%” style =”table-striped table-bordered table-hover” responsive =”true”]
[table_head]
[th_column]ردیف[/th_column]
[th_column]عنوان بخش[/th_column]
[th_column]شرح[/th_column]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]الف[/row_column]
[row_column]ساختمانی[/row_column]
[row_column]
 • مساحت کل دانشگاه: ۲۲۰ هکتار
 • سطح فضا سازی شده در حال بهره برداری: ۶۵ هکتار
 • سطح ابنیه ساخته شده در حال بهره برداری: ۹۳۴۸۳ متر مربع در ۳۱ مجموعه
 • بناهای در دست احداث: ۲۳۹۶۰ متر مربع در ۷ مجموعه
[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]ب[/row_column]
[row_column]تأسیسات[/row_column]
[row_column]
۱۴ موتورخانه مرکزی که تأسیسات زیر در آنها مستقر می باشد:
 • ۱۵۰ دستگاه موتور پمپ
 • ۴۸ دیگ آبگرم
 • ۱ دستگاه دیگ بخار
 • ۶ دستگاه چیلر
 • ۱۵ کیلومتر خط انتقال آب در سایزهای مختلف
 • ۲ چاه آب شرب
 • ۲ ایستگاه پمپاژ
 • ایستگاه تصفیه آب
[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]ج[/row_column]
[row_column]برق[/row_column]
[row_column]
 • ۱۹۵ تابلو برق
 • ۲۰ تابلو مخابرات
 • حدود ۳۰۰ تیر خیابانی
 • ۲۵۰ تیر پارکی
 • ۲۵ پرژکتور
 • یک پست زمینی ۱۲۵۰ کیلو واتی
 • دو پست زمینی ۳۱۵ کیلو واتی
 • دو پست هوایی ۳۱۵ کیلو واتی
 • یک پست زمینی ۴۰۰ کیلو واتی
 • یک پست زمینی ۶۳ کیلو واتی
 • یک پست زمینی ۲۰۰ کیلو واتی
[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]