مهندسی مواد

گروه مهندسی مواد

گروه مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری در سال 1376 تاسیس و در رشته کاردانی مواد گرایش ریخته گری اقدام به جذب دانشجو نموده است. با توجه به ضرورت و نیاز در سال 1388 رشته مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی در دانشکده مهندسی تصویب و جذب دانشجو در این رشته آغاز شده است. با توجه به پتانسیل های موجود در گروه، در سال 1389 مجوز جذب دانشجوی کارشناسی ارشد نیز به گروه مهندسی مواد اعطا شد. هم اکنون گروه مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری در رشته کارشناسی مهندسی مواد گرايش متالورژي صنعتي و کارشناسی ارشد گرایش انتخاب و شناسایی مواد مهندسی دانشجو مي پذيرد.

  • مهندسی مواد
  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد – انتخاب و شناسایی مواد مهندسی
  • دکترای مواد

مدیر گروه مهندسی مواد: آقای دکتر حسینی

تلفن: 44012781-051


کارشناس گروه و آزمایشگاه مواد: آقای مهندس رامشینی

تلفن: 44012782-051


اساتید مشاور کارشناسی مهندسی مواد

لینک اخبار جدید گروه: https://cloud.hsu.ac.ir/s/CiJTR6jx7gRNXaS