آزمایشگاه مکانیک سیالات

 تصویر دستگاه

نام دستگاه

سازنده

کاربرد

 

مرکزشناوری

(متاسنتریک)

Gunt

تعیین و بررسی شناوری و مرکز شناوری

مرکز ثقل , متاسنتر و تعادل و

انحراف زاویه

و اندازه گیری ارتفاع متاسانتریک

 P center

مرکزفشار

Gunt

بدست آوردن نیروهای وارده از طرف سیال ساکن بر سطوح قائم

 Visualisation

آشکارساز

Gunt

نمایشی از خطوط جریان موازی اطراف موانع

تاثیر شکل های موانع مختلف روی جریان

 Water jet

جت آب

(اوریفیس)

Gunt

مقایسه­ی اوریفیس های مختلف

رسم دیا گرام حاصل از جریان

تغییر حالت جت سیال با افزایش سرعت

 oft mozeE sanj

افت درلوله ها

Gunt

محاسبه افت موضعی

 aram va dar ham

سیستم آرام و درهم

Gunt

بدست آوردن اصطکاک تلف شده در جریان آرام و درهم

 Rotometter

روتومتر

Gunt

اندازه گیری جریان

 oft mozeE

افت موضعی

Gunt

محاسبه افت موضعی

 ventory

ونتوری

Gunt

نشان دادن قانون برنولی

اندازه گیری فشار در طول لوله ونتوری

تخمین زدن ضریب سرعت جریان

 Pelton Turbin

توربین پلتون

Gunt

تولید کار محوری از یک سیال

 sarriz

سرریز

دکتر خوشنویس

اندازه گیری و کنترل دبی سرریز یک کانال

 Water Tunnel

پرش هیدرولیکی

دکتر خوشنویس

به دست آوردن تلفات ناشی از پرش هیدرولیکی و تعیین دبی های مختلف

و نیروی هیدرواستاتیکی و مومنتم گذرنده از سطح و عمق بحرانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 16 = 20