دستاوردها

 

عنوان پروژه 

سال ساخت

مجریان طرح 

گزارش فعالیت

دستگاه آب شیرین کن خورشیدی دی ماه 1396 سجاد نادر پور (عضو همکار انجمن- مسئول کمیته طراحی  و ساخت )؛ مجید منطقی (دبیر انجمن- مسئول نظارت ) gozaresh-pajohesh

           عنوان پروژه سال ساخت مجریان طرح گزارش فعالیت
نرم افزار هم دانشگاهی بهمن ماه 1396 امیر سلطانیان، مجید منطقی، فاطمه واحد روز، حسین جعفری ( اعضای انجمن علمی مهندسی عمران) gozaresh-khalaghiat

 
                                                            


 

عنوان مسابقه زمان برگزار کنندگان گزارش فعالیت
خرپای ماکارانی بهار 97 اعضای انجمن علمی مهندسی عمران مسابقه خرپای ماکارونی

                    

عنوان جلسه زمان برگزار کنندگان گزارش فعالیت
ارتقای مهارت نیمسال دوم 97-96 انجمن عغلمی مهندسی عمران جلسات ارتقا مهارت

             عنوان کارگاه  زمان برگزار کنندگان گزارش فعالیت
آموزش ETABS نیمسال دوم 97-96 اعضای شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی عمران آموزش ETABS

               عنوان همایش زمان برگزار کنندگان گزارش فعالیت
تئوری زندگی و عمران 16 آبان ماه 1396 اعضای انجمن علمی مهندسی عمران gozaresh-roydad-elmi