گالری تصاویر

   جشنواره حرکت اردیبهشت ماه 1397 دانشگاه حکیم سبزواری

                              هفتمین دوره مسابقات ریخته گری کشور- شهریور ماه 1397 دانشگاه حکیم سبزواری


                                                           بازدید از مجتمع فولاد اسفراین – اردیبهشت ماه 1396