دستاوردها

عنوان همایش  زمان  برگزار کننده گزارش همایش  
هفتمین دوره مسابقات سراسری ریخته گری شهریور ماه 1397 انجمن علمی مهندسی مواد report metallurgy

 
  

گزارش علمکرد از اردیبهشت 1396 تا اردیبهشت 1397
report material