معرفی دانشکده

معرفی اجمالی دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی با هدف پرورش استعدادهای فنی جوانان، تأمین نیروی انسانی متخصص و اجرای طرح‌های صنعتی در این رشته از سال ۱۳۷۶ در مقطع کاردانی با ظرفیت ۱۲۰ نفر دانشجو و یک عضو هیات علمی تمام وقت و چند استاد مدعو شروع به کار کرد. در ادامه با استقبال دانشجویان و جذب اعضای هیأت علمی در گرایش‌های مختلف و به منظور توسعه کمی و کیفی این رشته و راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی و در قالب چند گروه آموزشی رشد پیدا کرده و هم اکنون این دانشکده با 37 عضو هایت علمی تمام وقت در سه گروه آموزشی مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، و مهندسی مواد در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دارای دانشجو میباشد.
در حال حاضر گروه مهندسی مکانیک با 14 عضو عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران با 13 عضو هیات علمی و گروه مهندسی مواد با 10 عضو هیات علمی مشغول به فعالیت در راستای تربیت دانشجویان و توسعه علمی هستند.