مهندسی عمران

پذیرش دانشجو در رشته عمران از سال ۱۳۷۸ در مقطع کاردانی آغاز گردید و در سال ۱۳۸۸ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و مهندسی ادامه داد و در سال ۱۳۹۱ در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش سازه و مدیریت ساخت و در سال ۱۳۹۴ گرایش های آب و سازه های هیدرولیکی و مدیریت منابع آب به گرایش های عمران افزوده گردید.

گرایش های ارشد گر‌وه عمران به صورت الکترونیکی در رشته های مدیریت ساخت ، منابع آب و سازه فعال می باشد.

در حال حاضر گروه عمران با بیش از ۵۰۰ دانشجو از گروه های پویا و فعال دانشکده فنی مهندسی و دانشگاه می باشد.


مدیر گروه مرتصی طیبی نیا

تلفن: 051-44012792


کارشناس گروه و آزمایشگاه: مهندس سید جمال الدین حسینی نژاد

تلفن: 051-44012815