مهندسی مکانیک و هوافضا

رشته تحصیلی مهندسی مکانیک به عنوان رشته مادر در علوم مهندسی از دیرباز مورد احتیاج بشر بوده است و در کشور عزیزمان نیز از بدو انقلاب تاکنون تلاش های قابل توجهی در راستای توسعه و تعالی آن صورت پذیرفته است. تشکیل رشته مهندسی مکانیک در دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری نیز یکی دیگر از این تلاش ها می باشد که بنیان گذاری آن در این دانشگاه پس ازچندین سال تلاش و ممارست دلسوزانی که هم اکنون در جایگاه هیئت علمی این رشته می باشند میسر گردیده است.

با توجه به امکانات پژوهشی فراهم شده و تاکید بر تحصیلات تکمیلی، اولین گروه ورودی تحصیلات تکمیلی دانشجویان مکانیک در مهرماه 1387 در مقطع کارشناسی ارشد تبدیل انرژی مشغول به تحصیل شدند. در سال 1391 اولین گروه دانشجویان دکتری تخصصی تبدیل انرژی در گروه مکانیک پذیرش شده و دوره دکتری را آغاز نمودند. اولین گروه دانشجویان کارشناسی مکانیک در سال 1390 به مجموعه گروه مکانیک پیوستند.

گروه مکانیک و هوافضا هم اکنون با 14 عضو هیات علمی تمام وقت مشغول به فعالیت میباشد. گرایش های تحصیلی این گروه به شرح زیر است:

مقطع کارشناسی:

  • مهندسی مکانیک (کد 802)
  • مهندسی هوافضا (کد 805)

مقطع کارشناسی ارشد:

  • مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی (کد 801)
  • مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی (کد 807)
  • مهندسی مکانیک – گرایش بیومکانیک (کد 806)

مقطع دکتری:

  • مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی (کد 803)
  • مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی (کد 804)

مدیر گروه مهندسی مکانیک: آقای دکتر دیمی

تلفن: 44012814-051


مدیر گروه مهندسی هوافضا: آقای دکتر علی نیا

تلفن: 44012810-051


کارشناس گروه و آزمایشگاه مکانیک: آقای مهندس حکیمی راد

تلفن: 44012809-051


برای اطلاع از قوانین آموزشی، و دانلود سرفصل دروس و چارت آموزشی به منوی آموزش سایت دانشکده مراجعه کنید.