جلسه سمینار دانشجوهای کارشناسی ارشد گرایش های طراحی کاربردی و بیومکانیک روز دوشنبه 15 اسفند ساعت ۱۲ تا ۱۴ برگزار خواهد شد.