با توجه به تعطیلی دانشگاه به علت شرایط ایجاد شده، زمان برگزاری آزمون جامع دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در نیمسال جاری تغییر و به روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه 1401 موکول گردید.