آخرین اخبار و رویدادهای دانشکده
فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 لغایت 1401/11/30 در سایت دانشگاه به آدرس www.hsu.ac.ir/talent فعال ...

زمان ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد تبدیل انرژی

زمان ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد تبدیل انرژی

به اطلاع دانشجویان مقطع ارشد گرایش تبدیل انرژی میرساند، زمان ارائه سمینار روز یکشنبه 7 اسفند ماه 1401 میباشد.

قابل توجه دانشجویان دکتری گرایش طراحی کاربردی

قابل توجه دانشجویان دکتری گرایش طراحی کاربردی

با توجه به تعطیلی دانشگاه به علت شرایط ایجاد شده، زمان برگزاری آزمون جامع دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در نیمسال جاری تغییر ...

اطلاعیه زمان برگزاری سمینار ارشد رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی و بیومکانیک

اطلاعیه زمان برگزاری سمینار ارشد رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی و بیومکانیک

جلسه سمینار دانشجوهای کارشناسی ارشد گرایش های طراحی کاربردی و بیومکانیک روز دوشنبه 15 اسفند ساعت ۱۲ تا ۱۴ برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

به اطلاع دانشجویان دکتری مکانیک گرایش طراحی کاربردی میرساند: آزمون جامع دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در نیمسال جاری، روزهای اول و دوم بهمن ...