درباره دانشکده

اين دانشکده در سال 1389 با جدا شدن گروه‌هاي آموزشي جغرافيا از دانشکده ادبيات و علوم انساني و گروه آموزشي محيط زيست از دانشکده علوم پايه، فعاليت علمي – آموزشي و پژوهشي خود را به عنوان يک دانشکده مستقل با 3 گروه آموزشي جغرافياي طبيعي، جغرافياي انساني و محيط زيست آغاز نمود و در حال حاضر با 23 نفر عضو هيأت علمي رسمي، پيماني و بورسيه؛ وظيفه آموزش 825 نفر دانشجو در دوره‌‌هاي روزانه و شبانه را در مقاطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي ناپيوسته، کارشناسي ارشد و دکتري برعهده دارد. آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌هاي اين دانشکده شامل: کارگاه سنجش از دور (GIS) با 20 دستگاه رايانه، آب و خاک، کارتوگرافي و فتوگرامتري، کارگاه برنامه‌ريزي شهري، آزمايشگاه فيزيولوژي جانوري و کارگاه تاکسيدرمي مي‌باشد. در اين دانشکده وسايل ابزار آموزشي و کمک آموزشي شامل انواع دوربين‌هاي نقشه‌برداري، تعداد 15 دستگاه GPS (سيستم تعيين موقعيت جهاني)، تعداد 20 دستگاه استريوسکوپ آيينه‌اي، دستگاه کلسيمتري، انواع نقشه‌هاي مختلف توپوگرافي و زمين‌شناسي، فايل‌هاي نقشه‌هاي رقومي و… مي‌باشد.

رشته‌هاي موجود در دانشکده جغرافيا و علوم محيطي به شرح زير مي‌باشد؛

رديف رشته تحصيلي مقطع وضعيت
1 جغرافياي طبيعي (گرايش ژئومورفولوژي) کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري روزانه – شبانه
2 جغرافياي طبيعي (گرايش اقليم شناسي) کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري روزانه – شبانه
3 جغرافياي انساني (گرايش برنامه‌ريزي شهري) کارشناسي – کارشناسي ارشد روزانه – شبانه
4 جغرافياي انساني (گرايش برنامه‌ريزي روستايي) کارشناسي روزانه – شبانه
5 تکنولوژي محيط زيست کارداني و کارشناسي روزانه – شبانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *