چشم انداز

با توجه به آنچه از مختصات دانشگاه سبز حکیم سبزواری عنوان شد می توان چشم انداز آتی این مجموعه را به شرح زیر ارائه کرد:
1- دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یک دانشگاه نقش آفرین، نقش موثری در تحقق اهداف توسعه پایدار در سطح منطقه ای و ملی و حتی بین المللی دارد.
2- چالش های محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در سطوح مختلف پایش می کند و به پیاده سازی اصول و راهبردهای موثر برای رفع آنها تلاش می کند.
3- تمام ذینفعان را در تصمیم گیری های کلان مشارکت می دهد و به ماهیت میان رشته ای توسعه پایدار متعهد می ماند.
4- علم، اموزش و فناوری را برای حل مسائل پیچیده جوامع محلی و منطقه ای به کار می گیرد.
5- همواره به عنوان یک دانشگاه پیشرو و الهام بخش در دستیابی به راه حل ها و ایده های خلاقانه مطرح است.
6- در انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی به جامعه، توسعه اخلاق زیست محیطی و مشارکت پذیری نقش محوری و اصلی را دارد.