ریاست دانشکده

دکتر امید باغانی

رييس دانشکده رياضي و علوم کامپيوتر

  • زمینه پژوهشی: معادلات دیفرانسیل کسری، کنترل بهینه کسری
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • تلفن: 44013670 ـ 051
  • صفحه شخصی
  • شناسنامه علمی
  • پست‌الکترونیک: omid.baghani@gmail.com