ارتقاء نظام روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه:

  • شناسایی و مستندسازی فرایندهای روابط عمومی و تجارب زیسته کارکنان و استادان نمونه و سرآمد آموزشی، پژوهشی و اجرایی.
  • نظارت و ارزیابی تکریم ارباب‌رجوع و سنجش رضایت مراجعین و جامعه دانشگاهی.
  • انجام مطالعات افکارسنجی و نظام جمع آوری پیشنهادات در خصوص فعالیّت‌ها و برنامه‌های دانشگاه.
  • انعکاس فعالیّت‌های دانشگاه از طریق رسانه‌های مکتوب، شنیداری، دیداری و شبکه‌های اجتماعی.
  • اطلاع‌رسانی و انتشار آمار و اطّلاعات  و مستندسازی آیین نامه ها و مصوبات دانشگاه.
  • مدیریّت محتوای پایگاه‌های اطلاع‌رسانی الکترونیکی دانشگاه و به‌روزرسانی و تکمیل سایت اصلی دانشگاه (فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه).
  • اجرای طرح ارتباط دانشگاه با خانواده با محوریت مسائل فرهنگی و اجتماعی و علمی اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان.
  • جذب همیاران و واقفان علمی ملی و بین المللی در دانشگاه.
  • ارتباط مستمر و هدفمند با جراید و اصحاب‌رسانه و ارسال اخبار فعالیّت‌ها جهت انعکاس در خبرگزاری‌ها و پاسخ‌گویی لازم و مقتضی به مطبوعات و رسانه‌ها درخصوص سؤالات یا ابهامات مطروحه در رابطه با دانشگاه.