توانمندی‌سازی مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان  در راستای افزایش مصونیّت آن‌ها در برابر تهدیدات اطّلاعاتی و عوامل آسیب‌زای اقتصادی

  • بررسی راهکار‌های پیش‌بینی و پیش‌گیری از مفاسد اداری و اقتصادی در دانشگاه‌ و شناسایی دقیق گلوگاه‌های فسادخیز – ایجاد دسترسی به سامانه‌ها و سوابق مربوط.
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی با عناوین: آشنایی با قوانین و مقرّرات مالی و معاملاتی برای مدیران و کارکنان مشاغل حسّاس.
  • بررسی مسائل و مشکلات مربوط به پذیرش و حضور دانشجویان خارجی با هماهنگی مراجع ذی‌ربط و تهیّۀ پیوست‌های امنیّتی، فرهنگی، اجتماعی و فراهم‌نمودن زمینه‌های اجرایی آن.
  • تهیّه و صدور بخش‌نامه، دستورالعمل و تکالیف ابلاغی در حوزۀ صیانت از مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه با تقویّت وب‌سایت.

ارتقاء کیفیّت تصمیمات مدیریّتی و بهبود فرآیندها و عملکرد دانشگاه

  • شناسایی زمینه­ ها، علل و چالش‌های اجتماعی و ایجاد کارگروه‌های تخصّصی برای شناسایی و رفع موضوعات ایجادکنندۀ اعتراضات و نارضایتی با حضور مسئولان مربوط به منظور مدیریت پیشگیری از وقوع بحران.
  • واکاوی و شناسایی علل ایجاد موضوعات چالشی درون دانشگاه با نگاه حلّ‌ِمسئله در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
  • نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت توسعۀ شبکۀ نظارت تصویری و مرکز کنترل نامحسوس و تقویّت اشراف بر محیط دانشگاه.

تحقّق رویکرد حراست اجتماعی

  • گزارش عملکرد و اطلاع‌رسانی عمومی دربارۀ اقدامات حراستی با نگاه بر دفع تهدیدات از جامعۀ دانشگاهی.
  • تشکیل جلسات مستمر کارشناسی و هم‌اندیشی با تشکّل‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مؤثّر، با هدف ارزیابی و شناخت نقاط ضعف‌ و قوّت و ارائۀ پیشنهاد برای رفع مشکلات در سطح دانشگاه‌.
  • مسئولیت‌پذیری و همکاری مؤثّر و مستمر حراست با سایر بخش‌های داخل و خارج از دانشگاه با هدف دستیابی به دانشگاه امن.