کیفیت گسترش و تقویّت تعامل و همکاری حقوقی

  • تنظیم کلّیۀ قراردادهای دانشگاه از قبیل قراردادهای دفتر ارتباط با صنعت یا جامعه، قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران دانشگاه، قراردادهای مربوط به ارائۀ مشاوره به دانشجویان در مرکز مشاوره دانشگاه، قراردادهای حقّ‌التّعلیم مربیّان ورزشی و کلیه قراردادهای اجاره.
  • انجام کلّیۀ امور مربوط به مناقصات و مزایده‌ها(مناقصۀ عمومی، مناقصۀ محدود یا ترک تشریفات).
  • انجام کلّیۀ امور قضایی و پاسخ‎گویی به دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و تنظیم دادخواست و شکوائیّه یا لایحه دفاعیّه و حضور در جلسات دادگاه‌ها و دیوان عدالت و هیئت حلّ‌ّاختلاف.
  • مستندسازی و تحدید حدود املاک دانشگاه.
  • اعلام نظر حقوقی درباره استعلام واحدهای مختلف دانشگاه درخصوص مسائل حقوقی.
  • ایجاد زمینۀ مناسب به‌منظور راه‌اندازی مرکز مشاورۀ حقوقی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان با هدف ارائۀ خدمات حقوقی ارزان و جلب‌نظر، راهنمایی و همکاری اعضای محترم هیأت علمی حقوق و سایر همکاران صاحب‌نظر.
  • اخذ تعهّد و ضمانت‌نامه رسمی از متقاضیان استفاده از بورس داخلی و خارجی و فرصت‌های مطالعاتی.
  • گردآوری و تنقیح کلیّۀ قوانین و مقرّرات مرتبط با فعالیّت‌های دانشگاه؛ و بررسی و مطالعۀ قوانین و مقرّرات مربوط درج شده در روزنامۀ رسمی کشور.
  • شرکت فعال در جلسات مختلف ازقبیل هیئت‌رئیسه، کمیسیون معاملات، شورای اداری و مالی و سایر جلسات متفرّقه و محوله.