توسعۀ کمّی و کیفی فنّاوری‌های نوین

 • ایجاد رشته و گرایش‌های جدید کارشناسی پرمتقاضی باتوجّه به نیازهای منطقه‌ای.
 • ایجاد رشته و گرایش‌های جدید تحصیلات تکمیلی پرمتقاضی باتوجّه به نیازهای منطقه‌ای.
 • ایجاد رشته و گرایش‌های جدید کارشناسی‌ارشد میان‌رشته‌ای و پرمتقاضی با توجّه به نیازهای منطقه‌ای (مجازی).
 • ایجاد گروه‌های آموزشی جدید میان‌رشته‌ای نیازمحور.
 • جذب عضوﻫﯿأت علمی در رشته‌های موردنیاز دانشگاه و متناسب با نیازهای جامعه.
 • پیگیری جهت تدریس دروس به زبان‌انگلیسی برای رشته‌های خاص.
 • ایجاد دوره‌های آموزشی مجازی بین‌المللی.
 • توسعۀ برنامه‌های ميان‌رشته‌ای از طريق فراهم‌آوردن زمينه‌های همكاري بين دانشكده‌ای و ایجاد دوره‌های آموزشی و رشته‌های مشترک با دانشگاه‌های خارجی
 • برگزاری همایش‌های علمی منطقه ای، ملّی و بین‌المللی.
 • دعوت از متخصّصان ایرانی مقیم خارج از کشور و استادان خارجی برای تدریس فشرده و کوتاه‌مدّت و برگزاری کارگاه و سخنرانی و ویدئو کنفرانس.
 • برگزاری کارگاه و ارائۀ سخنرانی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده در دانشگاه.
 • طرّاحی و راه‌اندازی کارگاه، آزمایشگاه‌های تخصّصی میان‌رشته‌ای.
 • ایجاد دانشکده‌ جدید در تشکیلات سازمانی.
 • جذب اعضای ﻫﯿئت علمی وابسته برای ارتقاء کیفیّت آموزشی و ایجاد رشته‌های جدید
 • ایجاد فضای کارگاهی و آزمایشگاهی برای تقویت دروس مهارت محور کلیه دانشکده ها.
 • تعامل علمی اعضای هیات علمی دانشکده با  اساتید دانشگاه های خارجی  در قالب مقاله، طرح و دانشجوی مشترک.
 • گسترش قراردادهای پژوهشی با نگرش حل مسئله ای در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت.