توسعۀ دیپلماسی علمی و ارتباط با نهادها و مراکز علمی در سطح بین‌المللی:

 • انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری‌ پژوهشی و آموزشی با دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور و نیز نهادهای علمی، ملی و بین‌المللی.
 • افزایش پذیرش دانشجویان بین‌المللی.
 • دریافت اعتبار پژوهشی از نهادها و مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی
 • افزایش مشارکت در پروژه‌های پژوهشی بین‌المللی و حضور فعال در مجامع علمی جهان و تقویت تعاملات بین المللی با تاکید بر جهان اسلام.
 • اعزام اعضای هیأت علمی به فرصت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدّت و بلندمدّت داخل و خارج از کشور.
 • دعوت از متخصّصان ایرانی مقیم خارج از کشور و استادان خارجی برای تدریس فشرده و کوتاه‌مدّت، برگزاری کارگاه، سخنرانی و ویدئو کنفرانس.
 • تلاش برای برگزاری دوره‌های مشترک تحصیلی با دانشگاه‌های معتبر داخل و خارج از کشور.
 • هدایت مشترک پایان‌نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با محقّقین برتر داخل و خارج از کشور.
 • ایجاد دفتر همکاری تبادل دانشجو و استاد در کشورهای هدف برای جذب دانشجو به کمک دانشگاه‌های کشور هدف.
 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی با تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه در دانشگاه‌های معتبر خارجی.
 • ایجاد گروه‌های آموزشی مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی از طریق جذب عضو هیأت علمی وابسته و ارتباط علمی اعضای هیأت علمی با همتایان علمی خویش در دانشگاه های هدف.
 • برگزاری دوره‌های آموزش زبان‌های خارجی و زبان‌فارسی به غیر فارسی‌زبانان.
 • ایجاد معاونت روابط بین‌الملل در تشکیلات دانشگاه به منظور تعاملات علمی و فرهنگی با دانشگاه های جهان اسلام و نیز تراز اول دنیا.