گسترش همکاری‌های پژوهشی و فنّاوری متقابل دانشگاه، صنعت و جامعه

  • انعقاد تفاهم‌نامه های همکاری علمی بین دانشگاه و صنایع و سازمان ها در سطح منطقه ای و ملی.
  • سوق‌دادن پایان‌نامه‌های دانشجویی به سمت حلّ‌مسائل جامعه و کارآفرینی.
  • اعزام استادان برای فرصت‌های مطالعاتی صنعتی.
  • جذب بودجه از طریق پروژه‌های ارتباط با صنعت و جامعه.
  • برگزاری کارگاه‌های تقاضامحور جهت آموزش و خدمت‌رسانی به جامعه.
  • جذب اعتبار برای برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی از صنایع و سازمان‌ها.
  • ایجاد کارگروه کارآفرینی شهرستان و پشتیبانی اداری از سرمایه‌گذاران کارآفرین و کارگزاری فنّاوری.
  • ایجاد شبکه دانش آموختگان دانشگاه برای زمینه سازی اشتغال دانش آموختگان جدید و تأسیس مرکز کاریابی تخصصی به کمک بخش خصوصی.