توسعۀ فيزیكی پایدار و پدافند غيرعامل

 • احداث خوابگاه متاهلی در چارچوب برنامه های مصوب عمرانی دانشگاه.    
 • تکمیل پروژه های نیمه تمام ساختمانی ( اعم از پروژه های ملی و سایر)
 • پیاده سازی طرح انرژی، هوشمندسازی سیستم های انرژی دانشگاه  و تبدیل محوطه دانشگاه به میکروگرید هوشمند.
 • اجرای نیروگاه خورشیدی با همکاری بخش خصوصی.( منوط به تامین اعتبار لازم)
 • پایش، بازنگری و بهینه سازی مصرف آب نسبت به مترمربّع فضای‌سبز.
 • افزایش ظرفیت امتیاز آب شرب دانشگاه
 • تجهیز خوابگاه‌ها به روشنایی اضطراری.
 • طرّاحی سیستم برق اضطراری برای کلّ دانشگاه.
 • طرّاحی طرح جامع ترافیک داخل پردیس دانشگاه.
 • اجرای طرح ترافیک داخل پردیس دانشگاه به میزان 10 درصد.
 • طراحی و تأمین گذر خروج ایمن در زمان‌های اضطراری.
 • ایمن‌سازی پرتگاه‌ها و فضاهای غیرایمن.
 • تکمیل  سیستم اعلام حریق در  فضاهای دانشگاه.
 • اصلاح علائم هشدار‌دهنده اضطراری در تمام فضاهای دانشگاه به میزان 100 درصد.
 • اصلاح معابر جهت تردّد معلولین به میزان 100 درصد.

ارتقاء سطح مدیریت سبز دانشگاه

 • طرّاحی و اجرای سیستم پایش آنلاین میزان مصرف آب.
 • طرّاحی و اجرای تفکیک آب شرب از آب فضای‌سبز
 • ساخت و راه‌اندازی ایستگاه  تصفیه فاضلاب.
 • مدیریّت جمع‌آوری و استفاده از رواناب‌های دانشگاه.
 • اجرای سیستم پایش آنلاین میزان مصرف برق دانشگاه.
 • اخذ ایزو برای مجموعۀ موتورخانه‌ها.
 • جلوگیری از هدررفت انرژی از طریق جداره‌های ساختمان خوابگاه‌های دانشگاه.