بهینه‌سازی و نوسازی خوابگاه‌های دانشجویی و رستوران

  • احداث خوابگاه متأهّلی درچارچوب برنامه‌های مصوّب عمرانی دانشگاه
  • اسکان دانشجویان متقاضی غیربومی واجد شرایط سکونت درخوابگاه های دانشجویی
  • ایجاد سامانه خودکار بازرسی رفت‌وآمد (اتوماسیون کنترل تردد) دانشجویان در خوابگاه‌ها
  • مکانیزاسیون تجهیزات طبخ و توزیع غذا

احداث اماکن رفاهی-دانشجویی

  • احداث بازارچه دانشجویی
  • احداث مهمانسرای دانشجویی
  • تدارک خوابگاه مجردی.