بهبود زیر ساخت‌های پژوهشی و فنّاوری

 • افزایش منابع دیجیتالی حائز مالکیت فکری دانشگاه
 • ارتقای کیفی مجلّات علمی پژوهشی دانشگاه با تأکید بر انتشار دیجیتالی.
 • نمایه سازی مجلّات علمی دانشگاه با ایندکس بین‌المللی Scopuse , JCR
 • افزایش اعتبار پژوهانه (گرنت) و تنوع بخشی به منابع آن.
 • افزایش دسترسی به پایگاه‌های اطّلاعات علمی داخلی.
 • افزایش دسترسی به پایگاه‌های اطّلاعات علمی خارجی.
 • افزایش و تنوع بخشی منابع علمی چاپی کتابخانه به زبان های مختلف.
 • توسعۀ پروژۀ اینترنت اشیاء در هوشمندسازی بخش‌های آب، انرژی و ایمنی در راستای دانشگاه سبز و دفع پسماند آزمایشگاهی.
 • ارتقای پهنای باند شبکه اطلاعات دانشگاه.
 • پیاده‌سازی استانداردهای آزمایشگاهی و اخذ آکریدیته برای برخی آزمایشگاه های دانشگاه.
 • تأسیس آزمایشگاه استاندارد در دانشگاه.
 • گسترش فضای آزمایشگاه مرکزی و تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی.
 • جذب نیروی انسانی کارآمد موردنیاز از طریق امریه سربازی.

توسعه یافته‌های پژوهشی کاربردی و اصیل

 • تشویق پژوهشگران با دستاوردهای پژوهشی اصیل.
 • افزایش سرانۀ انتشار مقالات معتبر.
 • تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی برای تصنیف و تألیف کتب درسی و دانشگاهی قابل ارائه در سطح منطقه‌ای، ملّی و بین‌المللی.
 • اجرای طرح‌های نیازمحور با نهادها و صنایع.
 • گسترش تعاملات علمی برپایۀ ویدئو کنفرانس.
 • تلاش برای ایجاد پارک، پردیس (بهشت) علم و فنّاوری.
 • ایجاد مرکز جهاد دانشگاهی سبزوار.

بالندگی پژوهشی اعضاء ﻫﯿﺄت علمی و دانشجویان

 • برگزاری همایش‌ها، کنگره‌های ملّی و بین‌المللی.
 • اعزام اعضاء هیأت علمی به فرصت‌های مطالعاتی و مأموریّت پژوهشی (بلندمدّت).
 • اعزام اعضاء هیأت علمی به فرصت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی  و ماموریّت پژوهشی (کوتاه‌مدّت).
 • اعزام اعضای ﻫﯿأت علمی و دانشجویان دکترا به کنفرانس‌ها و کارگاه‌های معتبر بین‌المللی.
 • برگزاری کارگاه‌های تخصّصی افزایش کیفیّت پژوهشی و رعایت اخلاق حرفه‌ای.
 • بهره‌گیری از دانشجویان نخبه و افزایش جذب در دوره‌های پسادکترا.