ارتقاء جایگاه سازمانی و نیروی انسانی مرکز تا سطح پژوهشکده

 • ارتقاء مرکز پژوهشی دانشگاه به پژوهشکده و ایجاد گروه‌های پژوهشی جدید.
 • افزایش تعداد کارکنان و اعضای هیأت علمی تمام وقت و وابسته مرکز.

توسعۀ جایگاه و نقش مرکز پژوهشی در نظام تصمیم­سازی و تصمیم‌گیری نهادهای سطح شهرستان و منطقه

 • تدوین سال‌نامۀ پژوهشی شهرستان سبزوار.
 • برگزاری نشست‌های علمی و بین‌رشته‌ای در ارتباط با مسائل روز شهرستان و منطقه با همکاری سازمان‌ها و ادارات.
 • ارائه پیشنهادات اجرایی به نهادها براساس حوزۀ کارکردی و حل مشکلات منطقه ای در حوزه توسعه پایدار.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصّصی و نشست‌های علمی در ارتباط با مسائل روز شهرستان و منطقه با همکاری سازمان‌ها و ادارات.
 • انجام طرح های پژوهشی برون دانشگاهی و درون دانشگاهی
 • انعقاد تفاهم‌نامه همکاری علمی بین دانشگاه و نهادهای مختلف.

ارتقاء کیفیّت علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی مرکز

 • افزایش سرانۀ انتشار مقالات علمی و پژوهشی در نشریات معتبر داخلی.
 • افزایش سرانۀ انتشار مقالات علمی و پژوهشی در نشریات معتبر خارجی.
 • اعزام اعضای هیأت علمی به فرصت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی کوتاه‌مدّت و بلند‌مدّت.
 • تعامل علمی اعضای هیات علمی مرکز پژوهشی با  اساتید دانشگاه های خارجی  در قالب مقاله، طرح و دانشجوی مشترک.