کارگاه با عنوان “آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی”  ویژه مدیران محترم گروه های آموزشی توسط جناب آقای مهندس سید مهدی ضیائی در تاریخ یکشنبه 22 آبان 1401 ساعت 12 – 14 در سالن همایش بیهقی برگزار می شود.