کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی در روز یک شنبه 1401/08/22 از طرف گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به ریاست جناب آقای دکتر سید محمدرضا عادل مدیر گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و برای مدیران محترم گروه های آموزشی دانشگاه و با سخنرانی جناب آقای مهندس سید مهدی ضیائی مدیر محترم آموزش برگزار گردید.

 

 

در این جلسه دکتر عادل بر ضرورت برگزاری و شرکت در این کارگاه ها به منظور آشنایی با قوانین و همچین ضرورت تدوین فرآیندهای اداری و حرکت به سمت الکترونیکی کردن فرآیندها و استفاده از هوش سازمانی به منظور رسیدن به شفافیت و جلوگیری از تخلفات، تاکید کردند.

 

 

در ادامه جلسه، آقای مهندس سید مهدی ضیائی اصولی ترین عامل برای ارتقا کیفیت آموزشی را رعایت قوانین و مقررات آموزشی دانسته و بر ضرورت تدوین تقویم آموزشی فرآیندهای اداری تاکید کردند. ایشان خاطر نشان کردند هدف بزرگ در مدیریت آموزشی پاسخگوئی صد درصدی الکترونیکی در مراجعات، جهت شناخت نقاط قوت و ضعف آموزش است. در ادامه آقای ضیائی به تبیین کلیات آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی پرداختند و چالش ها و معضلات حوزه آموزش را برشمردند. 

در پایان جلسه پرسش و پاسخ بین مدیران محترم گروه های آموزشی و مدیر محترم آموزش دانشگاه انجام شد که در آن مدیران به طرح پاره ای از مشکلات و بررسی راهکارهایی برای رفع آنها پرداختند.