اعضای شورای مرکزی

اعضای هسته مرکزی هفتمین شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری

سیّدحمید جوادیان

رئیس شورا
حوزه فعاليت: مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی
سمت: کارشناس مطالعات طرح هاي پژوهشي
تحصيلات : كارشناسي ارشد
شماره اداره: 44013150
شماره همراه: 09120516040

هادی کیخسروی 

نایب رئیس شورا
حوزه فعاليت: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سمت: رئيس گروه آموزش هاي الکترونيکي و آزاد
تحصيلات : كارشناسي ارشد
شماره اداره: 44012878
شماره همراه: 09151709543

معصومه صادقی 

دبیر شورا
حوزه فعاليت: دفتر ریاست
سمت: کارشناس امور هیات امنا
تحصيلات : كارشناسي
شماره اداره: 44012602
شماره همراه: 09151742042

ناهید زمانی نژاد 

سخنگوی شورا
حوزه فعاليت: معاونت دانشجویی و فرهنگی
سمت: رییس اداره تغذیه
تحصيلات : كارشناسي ارشد
شماره اداره: 44012590
شماره همراه: 09155710370

سیّدمحمد حسینی 

عضو شورا
حوزه فعاليت: معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات
سمت: رئيس گروه فناوري وخدمات رايانه اي
تحصيلات : كارشناسي ارشد
شماره اداره: 44012636
شماره همراه: 09353518025

علی اصغر استاجی 

عضو شورا
حوزه فعاليت: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سمت: رییس اداره آموزش دانشکده ریاضی
تحصيلات : دکترا
شماره اداره: 44013031
شماره همراه: …

سیّدمهدی موسوی معین 

عضو شورا
حوزه فعاليت: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سمت: رییس اداره پذیرش و ثبت نام
تحصيلات : كارشناسي ارشد
شماره اداره: 44012623
شماره همراه: 09011737610