انتخاب رئیس شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان ریاست هیأت رئیسه مجمع عمومی شوراهای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور.

خانم صادقی -دبیر شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری-ضمن بیان این مطلب اعلام کردند در دوّمین نشست مجمع شوراهای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور که با حضور نمایندگان شوراهای صنفی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی سراسر کشور و ارکان وابسته در تاریخ 29 تیرماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار گردید؛ آقای سیّد حمید جوادیان، با کسب بیشترین رای برای مدّت 3 سال به عنوان ریاست هیأت رئیسه مجمع شوراهای صنفی کارمندان دانشگاه های دولتی کشور انتخاب شدند.

ضمن تبریک این انتخاب به ریاست محترم دانشگاه -جناب آقای دکتر اسدی- و کارمندان گرانقدر دانشگاه حکیم سبزواری، امیدواریم که با همکاری سایر اعضای شورای های صنفی، شاهد رشد و پیشرفت در احقاق حقوق و مطالبات قانونی کارمندان دانشگاهها باشیم.
شایان ذکر است آقایان سیّد حمید جوادیان و هادی کیخسروی به نمایندگی از اعضای شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری در این نشست حضور داشتند.