تماس با ما

 

کارشناس استعدادهای درخشان 

خانم سیما حسین زاده

ساعات پاسخگویی : تمامی روزها از ساعت 8 الی 14:30 ، به استثناي روزهای پنج شنبه و تعطیلات رسمی

نشاني :

خراسان رضوی – شهرستان سبزوار – توحید شهر – دانشگاه حکیم سبزواری – معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی – گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد- دفتر استعداد های درخشان 

صندوق پستی 397 – کدپستی: 9617976487

شماره تماس : 05144012879