فرم صلاحیت عمومی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند :

فرم صلاحیت عمومی بعد از اعلام نتایج اولیه سازمان سنجش در سامانه بارگذاری می گردد.