به اطلاع متقاضیان دکتری تخصصی استعداد درخشان سال تحصیلی 1402 می رساند :

جهت اطلاع از کسب شرایط اولیه جهت شرکت در مصاحبه دکتری سال تحصیلی 1402 از دوشنبه مورخ 8خرداد ماه با گروه آموزشی مربوطه تماس حاصل نمایید.با توجه به اینکه اسامی به گروه های آموزشی ارسال شده است لذا افرادی که در این مدت موفق به اخذ مقاله شده اند ،تصویر مقاله را با هماهنگی مدیران گروه
جهت بررسی اولیه برای گروه ارسال نمایند.


لیست متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان

(داوطلبانی که اسامی آنان در لیست مربوطه درج نشده است – شرایط اولیه لازم را نداشته اند .)


پس از هماهنگی با اساتید گروه مدیریت و فیزیولوژی ورزش، تاریخ 1402/4/11 برای مصاحبه متقاضیان دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی از طریق سهمیه استعداد درخشان تعیین گردید. 

سایر داوطلبین با گروه های آموزشی مربوطه تماس حاصل نمایند .


قابل توجه داوطلبانی که متقاضی که تمایل به استفاده از سلف سرویس دانشگاه را دارند، برای رزرو غذا حداکثر تا یک هفته قبل از زمان مصاحبه با آقای دولت آبادی با شماره تلفن ۰۹۱۵۱۷۳۶۹۶۷ هماهنگ نمایند.

قابل توجه داوطلبانی که متقاضی که تمایل به استفاده از مهمانسرای  دانشگاه را دارند برای رزرو اتاق حداکثر تا سه روز قبل از زمان مصاحبه با آقای رحیمی با شماره تلفن ۴۴۰۱۲۷۰۰-۰۵۱ هماهنگ نمایند.


تماس مدیران گروه


شماره تماس کارشناس استعداد های درخشان :

05144012879