ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه استعداد درخشان ، به اطلاع می رساند : نتیجه اولیه پذیرش بدون آزمون – سهمیه استعداددرخشان ) از طریق لینک ذیل قابل مشاهده می باشد .

توجه : با توجه به پراکندگی رشته ها توصیه می شود براساس نام خانوادگی جستجو نمایید .

اسامی – ارسالی – سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعیه جدید : اسامی پذیرفته شدگان ارسالی به سازمان سنجش آموزش کشور و داوطلبان جایگزین انصرافی ها سه شنبه مورخ 20شهریور ماه در سایت اطلاع رسانی خواهد شد . نتیجه نهایی بعد از تایید سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع رسانی خواهد شد.


زمان ثبت نام اینترنتی ( جهت دریافت شماره دانشجویی ) متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد .


به اطلاع می رساند :  اسامی افرادی که در لیست درج شده است در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم صلاحیت عمومی سازمان سنجش آموزش کشور که لینک آن قرارداده شده است اقدام نمایند .

و فرم مربوطه را به صورت حضوری به همراه فیش واریزی که مبلغ آن و شماره حساب در فرم قید شده است ، به دفتر استعداد های درخشان سرکار خانم سیما حسین زاده -تحویل دهند .

دانشجویانی که ساکن سبزوار می باشند فرم مربوطه را به صورت حضوری تحویل دهند.

سایر دانشجویان، فرم را در زمان ثبت نام حضوری که در اطلاعیه های بعدی مشخص می گردد.به  دفتر استعداد های درخشان – سرکار خانم سیما حسین زاده تحویل دهند .


فرم صلاحیت عمومی- جهت دانلود کلیک نمایید.

 

توجه 1: نتایج بررسی اولیه دانشگاه ، بایستی توسط سازمان سنجش آموزش کشور نهایی گردد.درصورت عدم تایید توسط سازمان سنجش آموزش کشور هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نمی باشد ، در صورت تکمیل ظرفیت در هر کد رشته محل – اولویت های بعدی داوطلبان بررسی خواهد شد . و بعد از تایید سازمان سنجش نحوه ثبت نام و دریافت مدارک از طریق سایت استعداد درخشان و سایت اصلی دانشگاه حکیم سبزواری اطلاع رسانی خواهد شد .

توجه 2 : در لیست نتایج منظور از بررسی توسط گروه : بدین شرح می باشد که داوطلب شرایط اولیه پذیرش را دارامی باشد ولی رشته دوره کارشناسی با رشته در خواستی در مقطع کارشناسی ارشد غیر مرتبط می باشد . و بعد از تصمیم گیری گروه نتیجه قطعی این دسته از داوطلبان مشخص خواهد شد. و بعد از اعلام گروه هیچ اعتراضی قابل قبول نمی باشد .

توجه 3 : منظور از دخیره – با استفاده از سهمیه دانشجویان حکیم سبزواری : بدین شرح می باشد که این دسته از داوطلبان در سهمیه خارج از دانشگاه ظرفیت تکمیل بوده است واز سهمیه دانشجویان حکیم جهت پذیرش استفاده شده است که بایستی به تایید سازمان سنجش آموزش کشور برسد و در صورت عدم تایید ،دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی جهت پذیرش این داوطلبان ندارد .

توجه 4 :  دانشجویان بایستی تا 1402/06/31 مقطع کارشناسی خود را دانش آموخته شوند ، در غیر این صورت قبولی آنان لغو خواهدشد.

توجه 5 : دانشجویانی که در دانشگاه های دیگر پذیرفته شده اند و قصد ادامه تحصیل در دانشگاه حکیم سبزواری را ندارند بایستی فرم انصراف را دانلود نمایند و حداکثر تا 1402/06/15به ایمیل s.hosseinzadeh@hsu.ac.ir ارسال نمایند و جهت صحت ارسال فرم با شماره کارشناس تماس حاصل نمایند .

فرم انصراف

شماره تماس کارشناس استعداد های درخشان جهت کسب هر گونه اطلاعات تکمیلی :44012879-051 ( خانم سیما حسین زاده )

موفق و مؤید باشید.