در ادامه برنامه شبهای معرفت ماه مبارک رمضان، برنامه معرفت حسینی (سلسله جلسات سخنرانی درباره نهضت امام حسین ع در ماه محرم و صفر) به همت انجمن علمی دانشجویی گروه علوم قران و حدیث/ تاریخ تشیع دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود. این سخنرانی ها در دو مرحله: دهه اول محرم و سایر روزهای محرم و صفر توسط اساتید دانشگاه ارائه خواهد شد.

لینک گروه واتساپ برای اطلاع از آخرین اخبار برنامه معرفت حسینی

https://chat.whatsapp.com/FdCr5enwNOc1WsxOEmiUeh