ـ گزارش نشست گفتارهای پژوهشی با موضوع «پیوند میان دانشگاه و بازار کار»:11 آذرماه 1393
ـ گزارش دهمین نشست گفتارهای پژوهشی با سخنرانی دکتر حسن باقری نیا
اطلاعیه ی دهمین نشست گفتار پژوهشی با سخنرانی دکتر حسن باقری نیا/دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه، برترین مرکز در بین دانشگاه های سراسر کشور
ـ گزارش گفتارهای پژوهشی با سخنرانی دکتر رمضانی
معرفی مرکز مشاوره ی دانشگاه حکیم سبزواری
استادان راهنمای دانشجویان گروه علوم تربیتی
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2
مراکز پژوهشی مرتبط با گروه علوم تربیتی