دکتری

آیین نامه دکتری ورودی ۹۵ به بعد

 

دستور العمل دوره دکتری در دانشگاه حکیم سبزواری بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی ارشد وهمچنین با استفاده از تجارب گروه های آموزشی و دانشکده های مجری این دوره در دانشگاه تدوین و در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تصویب رسیده است.

 

دریافت دستور العمل

 

رعایت شیوه نامه تدوین پایان نامه برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی می باشد. حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه وکتابخانه مرکزی تحت هیچ شرایطی پایان نامه های که مطابق این شیوه نامه تهیه نشده باشند تحویل نخواهند گرفت.

 

شیوه تدوین پایان نامه

 

قالب تدوین پایان نامه به شیوه LaTeX

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397